SiNframes on Gmail
septemberwood@gmail.comSiNframes on 5oo px
Follow @silvia_nikolova
SiNframes on Flickr
SiNframes on Behance


SiNframes on Facebook


Trigger

Наръчникът за провеждане на образователни дейности в Природен парк „Врачански Балкан"/ Tutorial book of Vraca Mountain

Създаден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейскиясъюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”


Към книжното тяло има дигитално проложение под формата на мултимедия, както и комплект карти за игра.
Издава: Фондация ЕКОЦЕНТРИК - ecocentric-foundation.org
© Всички авторски права са запазени за Дирекция на ПП Врачански Балкан.

Print design for tutorial book and it’s applications.
Edition of EcoCentric Foundation - ecocentric-foundation.org
© All rights reserved: Vratchanski Balkan - vr-balkan.net

Featured

Снимки от Наръчника